Bony rozwojowe w ofercie British Centre

Bony rozwojowe w ofercie British Centre

Pracownicy  mikro- i małych firm mają możliwość skorzystania z bonów rozwojowych na sfinansowanie dowolnego kursu językowego, pod warunkiem że przez cały okres kursu zatrudnieni są na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Z bonów mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie). W zależności od wielkości firmy sfinansowane zostanie od 70% (firma średnia) do 80 % (firma mikro lub mała) wartości kursu.

W województwie łódzkim bony szkoleniowe oferują:

  • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (projekt Strefa RozwoYou 2) – do 9240 zł na pracownika
  • HRP (projekt Przepis na rozwój 3 ) – do 9240 zł na pracownika
  • Krajowe Centrum Pracy i ŁARR (projekt ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji – edycja 2) – do 9240 zł na pracownika

Pracodawcy MŚP mogą zakupić u wyżej wymienionych operatorów bony na sfinansowanie kursów i szkoleń językowych swoich pracowników. Bony mają różny okres ważności: od 2 do 12 miesięcy – w zależności od operatora. W celu uzyskania dofinansowania należy wypełnić wniosek dostępny na stronie operatora bonów. Wniosek ten jest rozpatrywany w terminie ok. 10 dni. Jeśli jest on rozpatrzony pozytywnie, pracodawca podpisuje umowę i wpłaca 20-30% wnioskowanej kwoty na konto bankowe operatora jako wkład własny firmy. W międzyczasie pracodawca musi zarejestrować firmę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Po przyznaniu ID wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych pracodawca zapisuje w BUR swoich pracowników na  konkretne usługi uzgodnione wcześniej z British Centre. Od tego momentu mogą oni korzystać z wybranych kursów i szkoleń językowych.

Oferty naszych kursów dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Mamy również możliwość przygotowania szkoleń “skrojonych na miarę”, na specjalne zamówienie naszych Klientów.

Jeden bon ma wartość 70  zł i służy finansowaniu jednej godziny szkoleniowej dla jednej osoby. Gdy wartość godziny szkoleniowej jest mniejsza (szkolenie grupowe), nadwyżkę zwraca się operatorowi. Natomiast gdy wartość szkolenia jest wyższa niż wartość bonu rozwojowego (np. szkolenie indywidualne), pracodawca dopłaca kwotę brakującą.

Wymagana jest obecność uczestnika szkolenia na minimum 80% zajęć.

Przeprowadzimy chętnych przez cały proces rejestracji i zapisu na odpowiedni kurs lub szkolenie językowe! Kontakt z doradcą: bony@british-centre.pl.

W przypadku zainteresowania naszymi kursami językowymi, w tym również finansowanymi z bonów rozwojowych, prosimy o kontakt z naszym doradcą e-mail: firmy@british-centre.pl, tel. 602-109-250.

Oprócz szkoleń językowych mamy dla Państwa również inne szkolenia miękkie, coaching i doradztwo biznesowe – więcej na ten temat: bc1@british-centre.pl.

British Centre sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Szkolenia Link