ESG w Polsce. Rynek pracy

ESG w Polsce. Rynek pracy

3 na 10 organizacji w Polsce jest na etapie opracowywania strategii ESG, a te które już ją wdrożyły, największy nacisk kładą na działania związane z obszarem ludzkim i społecznym. Główną motywacją do wprowadzenia ESG są dla organizacji chęć przestrzegania przepisów (43%) i budowanie reputacji (42%). Takie wnioski płyną z najnowszego, opublikowanego dzisiaj raportu ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy”.

Z raportu ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy” opisującego dane związane z ESG i zrównoważonym rozwojem w Polskich firmach wynika, że pracodawcy, którzy wdrożyli w swojej organizacji tego typu programy, największy nacisk kładą na działania związane z obszarem ludzkim i społecznym (35%). Drugie w kolejności są prace na rzecz środowiska (28%), a następie ładu korporacyjnego (18%). Wdrożenie działań w obszarze ESG wymaga także odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Według danych analizy, organizacje w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewidują zatrudnienie pracowników w obszarach takich jak wpływ na środowisko, lepsze zarządzanie organizacją czy wpływ społeczny. 

– W ostatnim czasie zaszło wiele zmian społecznych, które znacząco wpłynęły na preferencje i oczekiwania kandydatów względem miejsca pracy. Pracownicy przywiązują jeszcze większą niż dotychczas wagę do szeroko rozumianego wellbeingu. Organizacje nie pozostają na to obojętne, co jest widoczne między innymi w dużej koncentracji tego typu działań w strategiach ESG – mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower Polska. Jak dodaje, potwierdzają to także dane raportu, bowiem według nich pracodawcy chcą położyć największy nacisk właśnie na aktywności społeczne. – Kolejnym obszarem docenianym przez kandydatów podczas rekrutacji jest strategia działań firm na rzecz środowiska. Wzrasta świadomość społeczna w tym zakresie, co naturalnie przekłada się na zainteresowanie firm odnawialnymi źródłami energii, czy neutralnością klimatyczną. Dla wielu kandydatów istotnym jest to, jak potencjalny pracodawca buduje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. Póki co nie wydaje się, by był to czynnik krytyczny w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy, jednak w realiach niedoboru pracowników i konkurencji rynku o najlepsze talenty, może stać się jednym z elementów, który przechyli szalę na korzyść danej organizacji. Tym bardziej cieszy rosnąca koncentracja firm na budowaniu i rozwoju strategii ESG oraz bardzo wysoka dynamika wprowadzanych zmian. Coraz częściej pojawiają się organizacje, szczególnie wśród międzynarodowych korporacji, deklarujące osiągnięcie w dłuższej lub krótszej perspektywie neutralności klimatycznej – mówi ekspert.

Część organizacji, by móc realizować założone cele ESG decyduje się na pozyskanie nowych talentów. Najwięcej, czyli 79% planuje to zrobić poprzez rekrutację wewnętrzną, 51% wskazuje na podnoszenie kwalifikacji i szkoleń zatrudnionych już osób, a 36% mówi o potrzebie rekrutacji nowych pracowników zewnętrznych. Rozszerzenie odpowiedzialności obecnych pracowników o obszar ESG deklaruje 32% ankietowanych firm, a 30% przewiduje zatrudnienie konsultantów zewnętrznych. Jedynie 5% organizacji twierdzi, że ma w swoich zespołach wszystkie talenty i umiejętności, jakich potrzebuje do realizacji działań.

Wdrażana strategia ESG różni się w zależności od wielkości organizacji. Biorąc pod uwagę zaangażowanie organizacji w trzy obszary ESG, to najwięcej aktywności na rzecz środowiska podejmują mikrofirmy (31%) oraz średnie przedsiębiorstwa (32%). Działania związane z dbałością o aspekt społeczny są kluczowe dla dużych (38%) i średnich organizacji (38%). Z kolei obszar ładu korporacyjnego i regulacje z nim związane są najbardziej istotne dla dużych pracodawców (23%). Główną motywacją do wprowadzenia strategii ESG i zrównoważonego rozwoju są dla organizacji chęć przestrzegania przepisów (43%), budowanie reputacji (42%), a także odpowiedź na oczekiwania inwestorów (35%) i redukcja kosztów (35%). W badaniu ManpowerGroup respondenci zostali zapytani także o to, na jakim etapie jest ich firma w drodze do zrównoważonego rozwoju. Według analizy 31% organizacji planuje i opracowuje długoterminowe cele i strategię ESG, a 27% już je określiło.

– ESG staje się coraz istotniejszym elementem funkcjonowania nowoczesnych, świadomych organizacji. Dla niektórych z nich to już obowiązek raportowania danych niefinansowych, dla innych wynik presji rynkowej, podążania za trendami, czy spełnienie wymogów właścicielskich. W dłuższej perspektywie kwestie zrównoważonego rozwoju staną się równie ważne dla biznesu, jak wszelkie operacje, poziom sprzedaży czy zysku. W odniesieniu do obszarów związanych z HR, ESG jest tak ważnym elementem, jak wynagrodzenie czy benefity. Coraz więcej kandydatów poszukujących zatrudnienia, mając do wyboru porównywalne oferty, wybierze firmę, dla której te kwestie są istotnym punktem strategii oraz rozwoju. Warto zauważyć, że także pracodawcy, między innymi z uwagi na planowanie wdrożenia działań, będą poszukiwać osób świadomych wyzwań ESG. Pozyskane talenty staną się zatem pewną gwarancją stopniowego wdrażania zaplanowanych projektów – dodaje Szymon Rudnicki, dyrektor ManpowerGroup Talent Solutions w Polsce.

Publikacja przedstawia także dane na temat wdrażanej strategii ESG w podziale na sektory. Jak pokazuje raport, kwestie związane ze środowiskiem są najbardziej istotne dla pracodawców produkcji podstawowej. Największy nacisk na działania na rzecz obszaru ludzkiego i społecznego zostanie położony w branży budowlanej. Natomiast kwestie ładu korporacyjnego będzie najważniejszy dla firm z sektora IT.

ManpowerGroup sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Szkolenia Link