Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Nazwa Serwisu: Szkolenia Link.
3. Domyślny adres Serwisu: https://szkolenia.link.
4. Dane Administratora Serwisu zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 206 ksh:
a) Ranking.expert sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa;
b) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000960547;
c) numer NIP: 7011080265;
d) kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, wniesiony w całości.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka);
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.zenbox.pl.

Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego lub dalszych działań marketingowych.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w szczególności dotyczy to:

 • serwisów obsługujących płatności;
 • dostawców usług hostingowych;
 • innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

6. Dane podane w formularzach mogą być wykorzystywane w innych serwisach Administratora służących realizacji usług, ofert promocyjnych, obsługi klienta, tworzenia wizytówek (eksperckich lub promocyjnych), katalogów itp.
7. Dane podane w formularzach, za wyjątkiem adresu IP użytkownika, mogą zostać przekazywane za dodatkową zgodą użytkownika partnerom handlowym z zaznaczeniem takiej informacji i podaniem nazwy partnera w danym formularzu lub na dedykowanej partnerowi stronie.
8. Każdy formularz dostępny w Serwisu korzysta z niewidocznego dla użytkownika zabezpieczenia antyspamowego w postaci usługi reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) i art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców, partnerów lub dostawców rozwiązań informatycznych (np. Google Analytics, Google AdSense, Google Fonts, Google AdWords, Facebook, Youtube, LinkedIn). Dotyczy to także adresów IP automatycznie pobieranych przez takie usługi jak Google Fonts.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach (np. Polityka ochrony prywatności Google).
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Moje centrum reklam.

Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP lub HTTPS;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP lub HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem lub realizacji zgłoszeń, wniosków, zamówień, formularzy itp.

Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Administrator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Oświadczenie

1. Naszym priorytetem jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych lub wyższym, a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Przetwarzanie danych zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo do wniesienia skargi.

2. Wniosek dotyczący realizacji ww. praw użytkownika, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Ranking.expert sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa;
 • poprzez email, na adres Inspektora Ochrony Danych: kontakt@ranking.expert.

3. Wnioski użytkowników dotyczące realizacji prawa do zapomnienia powinny być złożone pisemnie lub osobiście.
4. Wszelkie odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielone najdalej w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności prolongaty ww. terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o tym fakcie oraz o jej przyczynach.
5. Odpowiedzi będą udzielane na adres email, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych pisemnie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub poszczególnych stron www.
2. W celu ręcznego wyczyszczenia plików cookies użytkownik powinien kliknąć ikonę „kłódki”, znajdującą się po lewej stronie paska adresu przeglądarki i w zależności od posiadanej przeglądarki (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari itp.), wybrać stosowną opcję dotyczącą usuwania cookies.

Odnośniki do innych stron

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia, wymagania lub inne treści, a tym samym zasady zachowania prywatności publikowane i obowiązujące w innych serwisach, do których linki znajdują się w Serwisu.
2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu Szkolenia Link.

Szkolenia Link