SQMS, czyli System Zarządzania Jakością Dostawców wg. McDonalda

SQMS, czyli System Zarządzania Jakością Dostawców wg. McDonalda

DNV może audytować organizacje na zgodność ze standardem SQMS. Jest to norma, która dotyczy systemu zarządzania jakością dostawców, wprowadzona na rynek przez McDonald.

McDonals, sieć restauracji dostępnych w ponad 100 krajach, postanowił stworzyć własną normę zarządzania bezpieczeństwem żywności SQMS (Supplier Quality Management System). W ten sposób firma stara się wykazać, że żywność, którą codziennie dostarcza milionom swoich klientów, spełnia wysokie standardy. 

Wymagania SQMS  

SQMS skupia się głównie na wymaganiach po stronie dostawców i obejmuje wymagania w zakresie:

  • systemu zarządzania jakością (nadzór nad dokumentacją),
  • odpowiedzialności kierownictwa (odpowiedzialności i uprawnień),
  • zarządzania kryzysowego (gotowość na sytuacje kryzysowe),
  • związane z realizacją wyrobu (specyficzne wymagania dla dostawców McDonald‘s),
  • związane z weryfikacją i ciągłym doskonaleniem systemu (np. zarządzanie reklamacjami z restauracji).

Ocena na zgodność z SQMS

Audyty na zgodność z wymaganiami SQMS mogą wykonywać tylko jednostki certyfikujące, które zostały wskazane przez McDonald. DNV, jako jedna z nielicznych jednostek na rynku, została zatwierdzona przez McDonald i może przeprowadzać weryfikację według SQMS. 

Jeśli interesuje Cię weryfikacja zgodności ze Standardem Systemu Zarządzania Jakością Dostawców, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub poprzez formularz kontaktowy.

DNV Business Assurance Poland sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Szkolenia Link