Najlepsze marki szkoleniowe
są znacznie bliżej niż myślisz

Znajdź najlepsze marki i oferty szkoleniowe w dogodnej lokalizacji lub online

Województwo małopolskie

Popularne lokalizacje: Zakopane, Krynica-Zdrój, Rabka

Województwo mazowieckie

Popularne lokalizacje: Radom, Piaseczno, Pruszków

Województwo pomorskie

Popularne lokalizacje: Sopot, Gdynia, Słupsk, Malbork

Województwo wielkopolskie

Popularne lokalizacje: Kalisz, Konin, Leszno, Gniezno

Województwo dolnośląskie

Popularne lokalizacje: Karpacz, Wałbrzych, Trzebnica

Województwo śląskie

Popularne lokalizacje: Tychy, Bytom, Zabrze, Gliwice

SZUKASZ SZKOLEŃ W SWOIM WOJEWÓDZTWIE?


Pakiety ofertowe w Szkolenia Link

Dodawaj lokalizacje, kolejne rekordy oraz zarządzaj komentarzami i opiniami

Popularne kategorie szkoleń i organizatorów

Znajdź organizatorów szkoleń w wybranych kategoriach oraz zapoznaj się z ich ofertą

POPULARNE KATEGORIE SZKOLEŃ


Szkolenia otwarte

Szkolenia dostępne dla uczestników z różnych organizacji, zazwyczaj oferowane są publicznie, posiadają określony termin, cenę oraz lokalizację.

Szkolenia e-learningowe

Wszelkie szkolenia internetowe realizowane
z wykorzystaniem wirtualnego środowiska edukacyjnego (Virtual Learning Environment).

Szkolenia normalizacyjne

Szkolenia dotyczące wdrażania określonych standardów i najczęściej przygotowujące do certyfikacji, audytowania lub akredytacji.

Szkolenia certyfikowane

Szkolenia, których uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. Certyfikaty mogą być wydawane także przez strony trzecie.

Kursy

Szkolenia organizowane zazwyczaj w cyklach edukacyjnych, często dedykowane zdobywaniu umiejętności, w tym umiejętności zawodowych.

Webinaria

Internetowe seminaria prowadzone w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz narzędzi multimedialnych.

Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dofinansowane z funduszy EU, w tym EFS, KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), BUR (Baza Usług Rozwojowych) oraz innych źródeł.

Szkolenia miękkie

Szkolenia służące rozwojowi osobistemu, w tym umiejętności komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem, zwiększania motywacji i asertywności.

Szkolenia zamknięte

Szkolenie dedykowane, realizowane na potrzeby danej organizacji, najczęściej w jej siedzibie lub innej lokalizacji, lecz bez dostępu osób trzecich.

POPULARNE KATEGORIE ORGANIZATORÓW


Brokerzy

Organizacje oferujące lub sprzedające szkolenia innych organizacji, w tym także przez serwisy, systemy teleinformatyczne, programy afiliacyjne.

Edukatorzy

Organizacje lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których główny profil działalności to edukacja, w tym szkolenia.

Certyfikatorzy

Jednostki certyfikujące lub inne organizacje dokonujące certyfikacji, np. potwierdzającej zgodność systemu z daną normą (ISO 9001).

Eksperci

Eksperci w danej dziedzinie lub branży, oferujący m.in. szkolenia lub kursy. Kategoria dotyczy także organizacji, a nie jedynie osób fizycznych.

Doradcy

Profesjonalni, niezależni doradcy biznesowi świadczący usługi konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

NGO

Organizacje pozarządowe, w tym działające na podstawie odrębnych przepisów, np. fundacje, stowarzyszenia, kluby, federacje, izby handlowe.

POLECANE KATEGORIE SZKOLEŃ


Szkolenia obligatoryjne

Wszelkie szkolenia wymagane przepisami prawa, dotyczące doskonalenia zawodowego, konieczne do uzyskania dokumentów, świadectw itp.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia organizowane w fizycznej lokalizacji, zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, które wymagają bezpośredniego w nich uczestnictwa.

Szkolenia bezpłatne

Szkolenia udostępniane bezpłatnie, zazwyczaj oferowane w opcji First lub Last Minute, a także
w ramach promocji danej marki szkoleniowej.

Szkolenia online

Szkolenia organizowane w formie zdalnej. Nie wymagają wirtualnego środowiska edukacyjnego, a jedynie przeglądarki, aplikacji lub platformy.

Szkolenia twarde

Szkolenie eksperckie i specjalistyczne, których celem jest nabycie określonej wiedzy (prawo, IT) lub umiejętności technicznych (obsługa maszyn).

Programy

Szkolenia wieloetapowe i wielopoziomowe, których celem jest osiągnięcie określonego stopnia umiejętności lub wiedzy uczestnika.

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia, w tym najczęściej kursy dedykowane określonej branży, zagadnieniu lub tematyce. Zwykle dotyczą pracy i aktywności zawodowej.

Warsztaty

Szkolenia o charakterze praktycznym najczęściej doskonalące umiejętności osobiste i zawodowe uczestników, wymagające większej aktywności.

Wizyty benchmarkingowe

Szkolenia o charakterze wizytacyjnym, zazwyczaj oferowane przez organizacje oferujące szkolenia Lean Management lub Kaizen (Gemba Walk).

Szkolenia Link jest częścią sieci Biznes Cloud

Jedyny ekosystem B2B w Polsce, składający się +100 serwisów (po integracji z Biznes Global będzie to +240 serwisów)

+100

SERWISÓW

Profesjonalne serwisy z własnymi mediami

+3

AGREGATORY

+2200 formularzy opt-in agregujących leady

+3000

BANERÓW

Spoty banerowe służące promocji i propagacji

+700

MEDIÓW

Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, RSS

+60

SPOTABÓW

Tablice społecznościowe promujące posty

+6

PROJEKTÓW

Projekty propagujące produkty i marki online

Szukasz najnowszych informacji o szkoleniach?

Mamy kolejny świetny link! Zapraszamy do serwisu Szkolenia News. Informacje, opinie, oferty

Szkolenia Link